полезные правовые материалы
Get Adobe Flash player

Определение места жительства ребенка — иск

3Определение места жительства ребенка

У ____________ міський суд

________________ області

ПОЗИВАЧ: Іванов Юрій Вікторович,1961 р. н.,

рож.: ______________

ВІДПОВІДАЧ: Іванова Марія Володимирівна, 1969р.н.,

прож.: ________________

ТРЕТЯ ОСОБА: (Орган опіки та піклування)

адреса___________________

Про визначення місця проживання дитини,

звільнення від сплати аліментів

П О З О В Н А З А Я В А

З Івановою Марією Володимирівною (відповідачкою по справжній справі) я був одружений, шлюб був розірваний 16.12.2002 року. Від шлюбу з відповідачкою в нас є одна неповнолітня дитина — дочка Світлана, 9.08.1999 року народження й повнолітня дочка — Ірина, 9.10.1988 року народження.

Після розірвання шлюбу діти залишилися проживати з відповідачкою. Ще до розірвання шлюбу, за рішенням суду я став виплачувати відповідачці на утримання дочок аліменти в розмірі 1/3 частини заробітку. У зв’язку з тим, що старша дочка досягла повноліття, у цей час із моєї заробітної плати й пенсії втримують аліменти в розмірі 1/6 частини.

На даний момент обидві мої дочки перейшли жити до мене, виходячи насамперед зі свого бажання, а також у зв’язку з тим, що відповідачка неналежним чином виконує батьківські обов’язки, аліменти в основному витрачає на свої особисті потреби.

Надалі на проживання з матір’ю дочка не згодна й бажає проживати із мною. У відповідності із ст.160 Сімейного кодексу України якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.

Аліменти на користь відповідачки з мене продовжують утримуватися, але на утримання дочки вони нею не витрачаються. Так як дитина проживає із мною, вважаю, що я повинен бути звільнений від сплати аліментів.

На підставі викладеного, у відповідності із ст.ст.119,120, п.4 ч.1 ст.152 ЦПК України,ст.ст.160,161 Сімейного Кодексу України,-

п р о ш у :

1.Визначити місцем проживання Іванової Світлани Юріївни, ____1999 року народження проживання із мною за адресою: ______________.

2.Звільнити мене від сплати аліментів на користь Іванової Марії Володимирівни на утримання дочки Світлани.

3. З метою забезпечення позову заборонити ПФУ в м. ______ й (найменування підприємства) здійснювати платежі по аліментам на користь Іванової Марії Володимирівни до вирішення даного позову.

Додаток :

1.копія позовної заяви з копіями документів

2.квитанція про сплату судового збору й збору на

інформаційно-технічне забезпечення

3.довідка з місця проживання

4.копія св-ва про розірвання шлюбу

5.копії св-в про народження дітей

«__»__________200_ р.

_____________________ Іванов Ю.В.

Авторское право © 2012. Все Права Защищены. Юридическая помощь