полезные правовые материалы
Get Adobe Flash player

Право на вступление в брак лицом, не достигшим брачного возраста

1Бывают такие ситуации, когда нужно заключить брак, но кто-то из будущих супругов не достиг брачного возраста.

Такая проблема не может быть решена в органах регистрации актов гражданского состояния и решается только судом, для чего подается соответствующее заявление,

образец которого приводится ниже:

До ________________________ суду
_________________області

Заявник: _______________ (Прізвище) Ірина Сергіївна,
яка проживає за адресою: вул. ______, буд.__, кв.__,
м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заінтересована Відділ реєстрації актів цивільного
особа: стану _____________(якого) міського управління юстиції
______________ (адреса)

Заява
про надання права на шлюб

Я народилася «__» __________ _____ (коли) року у м. ______________ (якому) ______________ (якої) області.
_________ року (коли) я стала зустрічатись із __________________ (ким), ______ року народження, від якого в _______ місяці цього року завагітніла і маю намір народити дитину.
В ________ місяці 2010 року ми із ____________ (ким) вирішили одружитися і звернулися до відділу реєстрації актів цивільного стану _____________ міського управління юстиції _______ області.
У прийомі відповідної заяви та реєстрації шлюбу нам було відмовлено з тієї причини, що я не досягла шлюбного віку, який встановлений ч. 1 ст. 22 Сімейного кодексу України, а саме на момент звернення мені було менше 17 років. Нам було роз’яснено, щоб я звернулась до суду, що я і вимушена зробити.
У відповідності до ч. 2 ст. 23 Сімейного кодексу України, за заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
Реєстрація шлюбу із ___________ (ким) відповідає моїм інтересам. Ми кохаємо один одного та обидва зацікавлені в народженні дитини, реєстрації шлюбу.
Мої батьки і батьки мого майбутнього чоловіка, не заперечують проти нашого шлюбу.
Зазначені мною обставини зможуть підтвердити мої батьки – ____________________.
На підставі викладеного, у відповідності до ч. 2 ст. 23 СК України, керуючись ч. 1, 3 ст. 234 ЦПК України

прошу:

1. Надати мені право на шлюб із ______________, «__»_______ ____ року народження.
2. Під час підготовки справи до розгляду вирішити питання про виклик до суду свідків: ________________________________________

Додаток:

1. копії свідоцтва про народження
2. довідка з місця проживання
3. довідка лікаря про вагітність.
4. квитанція про сплату судового збору.
5. квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
6. копія паспорта
7. копія заяви з копіями документів.

„____”__________20__ року ___________ (підпис, П.І.Б)

Авторское право © 2012. Все Права Защищены. Юридическая помощь