полезные правовые материалы
Get Adobe Flash player

Приказное производство: не выплаченная, но рассчитанная заработная плата

3Якщо заробітна плата Вам нарахована і це встановлений факт, але не виплачена, то ви маєте звернутись до суду не із позовною заявою (не має фактично спору), а із заявою про видачу судового наказу.

Зразок такого наказу:

До ______________ суду _______________області

Заявник: ___________ (прозвище) Валерій Іванович,
проживаючий за адресою: вул. _______, буд. ___, кв.__,
м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заінтересована Відкрите акціонерне товариство „_________”(назва)
особа: __________________ (адреса), поштовий індекс _____

Заява
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої,
але не виплаченої заробітної плати

«__»________ 20__ року мене прийняли на роботу _________ (ким) у відкрите акціонерне товариство „___________” (назва) м. ______________.
Починаючи з _________ 20__ року заробітну плату мені стали сплачувати нерегулярно.
На даний час відповідачем заборговано мені невиплаченої заробітної плати в сумі _______ грн.. Виплатити заборгованість відповідач відмовився, у зв’язку з відсутністю грошових коштів і не зважаючи на те, що заробітна плата була ним нарахована.
У відповідності до ч. 1 ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць. Дії відповідача вважаю незаконними та такими, що порушують законодавство про оплату праці.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” і п. 2 ч. 3 ст. 81 ЦПК України робітники і службовці звільняються від сплати судового збору і витрат на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення заробітної плати.
На підставі викладеного й у відповідності із ст. 94, ч. 1 ст. 115 КЗпП України, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 96, ст. 102 ЦПК України, —

прошу:

видати судовий наказ про стягнення з відкритого акціонерного товариства „____________” на мою користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі ________ грн.

Додатки:

копія заяви з копіями документів;
копія наказу про прийняття на роботу;
копія наказу про звільнення з роботи;
довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.

„____”____________20__ року

Підпис ______________ ( П.І.Б.)

_______________________________________________________________________

У яких випадках може бути подана заява про видачу судового наказу ми поговоримо пізніше. Дізнатись про це ви можете ознайомившись із відповідним розділом цивільно-процесуального кодексу.

Авторское право © 2012. Все Права Защищены. Юридическая помощь